Vice-Prefeita


Bruna Dhaianne Melo da Silva Pereira
PSD - Partido Social Democrático

-